Volgens de Turkse krant Hürriyet staat België aan de rand van een opdeling. Het grootste Turkse dagblad leidt dit af uit de impasse in de coalitiegesprekken.
‘Er wordt steeds luider over een opdeling van het land gesproken’, schrijft de krant. De verslaggever meldt specifiek dat de radiozender RTBF openlijk over deze mogelijkheid begint te praten. De zender verwees naar de opdeling van Tsjechoslovakije en zei dat hetzelfde ook in België kan gebeuren.

De Turkse media hebben grote belangstelling voor een mogelijke opdeling van België, aangezien Turkije worstelt met de kwestie van de Koerden. Veel Turken vrezen dat de Koerden zich willen afscheiden. Elke scenario voor een Belgische splitsing wordt uitvoerig besproken in de Turkse kranten.