Leterme stuurt informatienota naar partijvoorzitters (update)
Foto: epa
BRUSSEL - Vlaams informateur Yves Leterme (CD&V) heeft zijn nota met de besluiten van de informatieronde aan de partijvoorzitters overhandigd. Leterme wil tegen vrijdagnamiddag een antwoord zodat regeringsonderhandelingen kunnen worden voorbereid. Die zouden maandag starten.
De nota, een weerslag van de contacten die Leterme met een 50-tal organisaties en instellingen had, werd overhandigd aan de voorzitters van de partijen die deel uitmaken van de kartels CD&V-N-VA, SP.A-Spirit en VLD-Vivant, maar ook ter informatie aan Groen!

De nota legt de nadruk op de beleidsdomeinen werk-economie, zorg, onderwijs en (sociale) huisvesting. Er is ook aandacht voor integratie, sociale samenhang en gezinsbeleid. Op communautair vlak wordt gestreefd naar de uitvoering van de resoluties van het Vlaams Parlement en naar de splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde.

Financiële ruimte

Voorlopig kon Leterme nog geen exacte financiële beleidsruimte geven waarover de volgende Vlaamse regering in de periode 2004-2009 zal beschikken. De informateur kreeg vandaag weliswaar het bijkomend advies van het Rekenhof over de budgettaire toestand van Vlaanderen, maar wil het nader bestuderen. Tijdens het weekeinde wil hij technici aan het werk zetten om het budgettair kader waarin zal worden onderhandeld voor te bereiden.

Leterme is van plan eventuele tekorten in de begroting 2004 nog dit jaar weg te werken zodat ze de volgende jaren niet bezwaren. Hij herhaalde zijn voorstel dat Vlaanderen met de federale regering zou gaan heronderhandelen over het samenwerkingsakkoord inzake de schuldafbouw. Vlaanderen kan niet de volledige last dragen voor het overschot van de totale overheid, aldus Leterme.

Verwachtingen

Leterme werd tijdens zijn informatieronde naar eigen zeggen vooral met vier verwachtingen geconfronteerd: mensen meer ruimte en verantwoordelijkheid geven, een beleid dat zorgt voor betrokkenheid van de mensen, het stipt nakomen van engagementen en tenslotte samenlevingsproblemen durven benoemen en ernaar handelen.

Op communautair vlak wordt gestreefd naar de realisatie -van de geactualiseerde resoluties van het Vlaams Parlement. Dat betekent onder meer een volledige Vlaamse bevoegdheid op het vlak van gezondheidszorg en gezinsbeleid, ontwikkelingssamenwerking, telecommunicatie en het wetenschaps- en technologiebeleid.

De nota spreekt ook over meer fiscale en financiële autonomie, een volledige constitutieve autonomie, de overheveling van de spoorinfrastructuur en de exploitatie ervan, een objectieve en doorzichtige solidariteit met de andere deelstaten en tenslotte homogene bevoegdheidspakketten.

Leterme zei inzake Brussel-Halle-Vilvoorde letterlijk de passage te hebben overgenomen uit het communautaire eisenbundel van Vlaams parlementsvoorzitter Norbert De Batselier en uittredend minister-president Bart Somers. In zijn informatienota pleit Leterme voor de ,,onmiddellijke'' splitsing van het kies- en gerechtelijk arrondissement B-H-V via de goedkeuring van een gemeenschappelijk wetsvoorstel in het federale parlement.