Witte Huis maakt ondervragingstechnieken Guantanamo openbaar
WASHINGTON - Het Witte Huis heeft gisteren een memo van meer dan 300 pagina's gepubliceerd over de wijze waarop gevangenen uit Afghanistan behandeld dienen te worden. In de memo staan de technieken waarmee de gevangenen in Guantanamo ondervraagd mogen worden.

De lijst van technieken die, volgens de memo, eind 2002 in Guantanamo werden gebruikt om de gedetineerden - die door Washington niet als krijgsgevangenen worden beschouwd - te ondervragen:

- Roepen (niet direct in het oor)
- Bedrog (met iemand die zich als bevriende medegevangene voordoet)
- Isolement, verwijdering van de andere gedetineerden
- Ondervraging in een andere omgeving dan de gebruikelijke ruimte
- Onthouden van licht (gebruik van een rode lamp)
- Oproepen van stress (gebruik van een vrouwelijke ondervrager)
- Ondervraging gedurende 20 uur
- Afnemen van alle persoonlijke objecten, religieuze voorwerpen inbegrepen
- Vervanging van warme maaltijden door voorverpakte legermaaltijden
- Verplichte kapbeurt (het afscheren van de baard en het hoofdhaar inbegrepen, ook om eventuele hygiënische redenen)
- Gebruik van valse documenten of rapporten

Onder de andere technieken die in december door minister van Defensie Donald Rumsfeld werden toegestaan, maar die niet zijn opgenomen in de lijst van gebruikte technieken, vallen:

- Dwingen tot het aannemen van vermoeiende houdingen gedurende maximaal vier uur (voorbeeld: staand)
- Isolatie gedurende maximaal 30 dagen (dient gemeld te worden)
- Onthouden van licht en geluid
- Bedekking van het hoofd tijdens transport en ondervraging
- Afnemen van kleding
- Oproepen van stress door op de angst van de gedetineerde in te spelen (voorbeeld: honden)
- Tot stand brengen van ,,licht fysiek contact, zonder verwondingen''

In januari 2003 kwam Rumsfeld terug op deze methoden en gaf hij opdracht tot een herziening. Op 16 april 2003 gaf hij dan zijn goedkeuring aan 24 ondervragingstechnieken op Guantanamo, waarvan er slechts zeven in het handboek van het leger voorkomen. Vier daarvan mochten alleen worden toegepast nadat Rumsfeld daar persoonlijk, per geval, toestemming voor had gegeven. Volgens een woordvoerder van het Pentagon betreft het hier de volgende technieken:

- Methoden waarin beloning en straf worden afgewisseld
- Methoden waarbij wordt ingespeeld op de trots en het ego van de gevangene
- Methoden waarbij de ondervrager bijzonder vriendelijk of bijzonder gemeen is
- Scheiding van de andere gedetineerden