BRUSSEL - Een personenwagen kost zo’n twee tot vier keer meer aan de samenleving aan milieu- en andere schade dan hij opbrengt aan accijnzen en belastingen. Dat blijkt uit een vraag van Eloi Glorieux (Groen!) aan Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt.

Glorieux ondervroeg Van Brempt over de milieukost van het autoverkeer. Bij de berekening van de zogenaamde ,,externe kosten'' van het wegverkeer wordt onder meer gekeken naar de schade door luchtvervuiling, klimaatverandering, geluidshinder, files, ongevallen en schade aan het wegdek.

De gemiddelde ,,opbrengst'’ (brandstofaccijnzen, verkeersbelasting, belasting op inverkeertelling, btw,...) bedraagt 6,9 euro (per 100 km) voor dieselwagens en 11,6 euro voor benzine wagens.

Deskundigen berkenden dat dieselvoertuig goed was voor 25,9 euro externe kosten per honderd kilometer Een benzineauto kwam op 24,4 euro per honderd kilometer. Voor bussen en vrachtwagens was dat respectievelijk 54,9 en 52,5 euro per 100 voertuigkilometer.

,,De externe kosten van een dieselwagen liggen dus vier keer hoger dan zijn opbrengsten. De bewering dat we de auto als een melkkoe moeten beschouwen, klopt niet als je oog hebt voor de kosten'', aldus Glorieux.

File

Kanttekening daarbij is wel dat in 2002 80 procent van de totale externe schade toe te schrijven was aan kosten door files en dat wanneer die kost buiten beschouwing wordt gelaten, de huidige belastingen voldoende hoog zijn om de milieukosten van het verkeer te vergoeden, zo verduidelijkte Van Brempt.