BRUSSEL - Een aanklacht van de hele bevolking tegen zinloos geweld. Zo bestempelt premier Guy Verhofstadt de Stille Mars. Daarnaast is de optocht volgens de eerste minister ook een oproep tot verantwoordelijkheid van de overheid, de ouders en de hele samenleving.
,,De mars is een belangrijk maatschappelijk signaal waar ik volledig achter sta. Niet alleen omdat deze moord niet kan gebanaliseerd worden. Geen enkel psychologische of sociologische reden kan ze verrechtvaardigen. Maar laten we vooral hopen dat dit signaal jongeren in de toekomst zal weerhouden om tot een dergelijke misdaad over te gaan'', luidt het in een statement naar aanleiding van de stille mars.

Volgens de federale regeringsleider is de mars een oproep tot verantwoordelijkheid van de overheid, de ouders en de hele samenleving. Wat de overheid betreft benadrukt de premier dat die elke vorm van criminaliteit of geweld moet bestrijden. Steaming of afpersing moet daarbij nadrukkelijk worden aangepakt. Want het is ook een bron van racisme. ,,Daarom zullen we aan de jongerencriminaliteit in het algemeen en aan steaming of afpersing in het bijzonder nog meer aandacht besteden in nationale en de zonale veiligheidsplannen.''