BRUSSEL - ,,Dit is in de eerste plaats een crapuleuze daad. Er is geen globale culpabilisering nodig, noch van de samenleving, noch van de politiek.'' Dat zei Vlaams minister-president Yves Leterme verklaard in De Zevende Dag, naar aanleiding van de moord op Joe Van Holsbeeck.

Vlak voor de start van de stille mars naar aanleiding van de moord stelt Leterme - net zoals premier Verhofstadt dat vrijdag al deed - dat de politiek zich in deze bescheiden moet opstellen en vooral oplossingen moet aanreiken. Maar, benadrukt hij, je mag niet alles verwachten van de politiek. Ook vanuit de samenleving is een signaal nodig.

,,Er is een bredere problematiek van normalisatie van geweld en afwijkend gedrag. Niet alleen de politiek kan dat rechttrekken. Mensen moeten ook zelf reageren en terechtwijzen of zich zelf correct gedragen'', meent Leterme.

Dat is ook de bedoeling van de stille mars. ,,Het is een revolte van mensen die zeggen dat ze niet willen leven in zo'n samenleving. Elk in zijn omgeving moet normeloos gedrag tegengaan (...) Er moet weer meer aandacht zijn voor normen en waarden en respect voor elkaar. De overheid moet zijn werk doen, maar je kunt niet naast elke burger een agent zetten. Zelfs dan kun je geweld niet uit de wereld helpen'', zei de Vlaamse minister-president.

Volgens de Vlaamse regeringsleider bestaat binnen de politiek zeker de bereidheid om oplossingen te formuleren. ,,Maar we gaan nu geen dingen lanceren en profiteren van de emoties van de mensen en het tijdsgewricht. Dat zou een verkeerde houding zijn.''

Onderwijs en integratie

De Vlaamse regering heeft vrijdag al gediscussieerd over het gebeurde en gaat de komende weken en maanden rustig nadenken. Leterme beklemtoont echter dat zijn ploeg al een aantal belangrijke maatregelen heeft genomen op het vlak van onderwijs en integratie (het nieuwe inburgeringsbeleid), maar de effecten daarvan zullen pas op langere termijn zichtbaar zijn op het terrein.

,,Je mag ook geen wonderen verwachten'', benadrukte hij. ,,We gaan het beleid dat we hebben ingezet voortzetten en versterken.''