Het Liberaal Appel van Ward Beysen meent dat nieuwe gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen de enige uitweg uit de impasse in de stad zijn. ,,Alleen een nieuw samengestelde gemeenteraad kan opnieuw het vertrouwen van de bevolking en het stadspersoneel winnen'', aldus Beysen in een mededeling.
Volgens het Liberaal Appel hebben de meerderheidspartijen van de huidige Antwerpse coalitie geen enkele les getrokken uit ,,de diepe regimecrisis waarin ze de grootste stad van het land hebben gedompeld''.

Toppunt is dat ze doodgemoedereerd opnieuw onderhandelen over de vorming van een nieuw Antwerps college, met dezelfde partners. Er wordt zelfs hardop nagedacht over het opnieuw aanstellen van een niet gering aantal van de huidige, ontslagnemende schepenen, aldus Beysen.

Hij hekelt dat het nationaal VLD-bestuur vasthoudt aan een kandidaat-burgemeester die, ondanks zijn goede voornemens, geen lid is van de Antwerpse gemeenteraad en bijgevolg slechts via juridische maneuvers het Antwerps burgemeesterschap zou kunnen waarnemen. ,,Daarbij komt nog dat volgens hardnekkige geruchten de nationale VLD-top erop aanstuurt om de vorming van het nieuwe college uit te stellen tot na 18 mei''.

Volgens Beysen is de Antwerpse kiezer aan het woord laten de enige uitweg uit de impasse. Hij wil dat het Vlaams Parlement een decreet goedkeurt dat in Antwerpen tussentijdse gemeenteraadsverkiezingen mogelijk maakt die samen met de federale verkiezingen van 18 mei zouden worden gehouden.