BERN - Een deel van het Iraakse geld dat de Amerikaanse autoriteiten willen confisqueren, staat op rekeningen bij de UBS (Union des Banques Suisses) in de Verenigde Staten. Deze grootste Zwitserse bank heeft aangegeven te willen ingaan op het verzoek van Washington.
De fondsen zullen gestort worden bij het Amerikaanse departement van Financiën, zegt woordvoerder Axel Langer van UBS. Hij bevestigde daarmee een bericht van de Neue Zürcher Zeitung am Sonntag. De VS zijn donderdag op wereldschaal de procedures gestart om het geld van de Iraakse leiders te doen bevriezen en te confisqueren.

De Amerikaanse administratie beroept zich op de zogeheten Patriot Act waardoor ze zich bijzondere machten kan aanmeten, om een som van 1,74 miljard dollar (nagenoeg evenveel euro) aan te slaan die toebehoort aan Irakezen in de VS. De centen zouden moeten gebruikt worden voor de wederopbouw van het land, eens de vijandelijkheden achter de rug zijn.

Het geld dat de UBS gaat storten, is al sinds 1990 geblokkeerd. Het komt voort uit transacties tussen Amerikaanse petroleummaatschappijen en Iraakse bestemmelingen. Volgens Washington zijn die rekeningen rechtstreeks in handen van de regering van Saddam, van de Nationale Bank van Irak of van vennootschappen die door het regime gecontroleerd worden.

De UBS-woordvoerder wou zondag geen cijfer plakken op het bedrag. Maar de bank, zo verluidde, ,,zal gevolg geven'' aan alle schikkingen die door de Amerikanen genomen worden met betrekking tot het geld van het Iraakse regime.

Parallel met de procedure van inbeslagname hebben de Amerikanen aan Zwitserland gevraagd de bezittingen van de dictator te bevriezen. Bern heeft er vrijdag op gewezen dat de Zwitserse autoriteiten ,,dit verzoek zullen onderzoeken''. Ze voegden er meteen aan toe dat er totnogtoe geen aanwijzingen zijn van fondsen die verbonden zijn met het regime van Saddam Hoessein.