BRUSSEL – Er is onenigheid ontstaan over militaire transporten van de Amerikanen via ons land. Die gaan nog steeds door via de luchthaven van Oostende en de haven van Antwerpen. Agalev-kamerfractieleider Joos Wauters zei vanmorgen in De Zevende Dag dat indien er nu nog transporten zijn, dat een probleem is waarover met de partij-instanties een beslissing over moet worden genomen.
Kamerlid Pierre Chevalier (VLD) beschouwt de verklaring van Joos Wauters als electoraal opbod. ,,Laat ons onszelf niets wijs maken. Er zijn in Oostende wel degelijk logistieke vluchten met burgervliegtuigen. Die konvooien zijn al maanden bezig. Agalev kan dat gemakkelijk weten door gewoon minister van Mobiliteit Isabelle Durant te interpelleren. Er zullen trouwens nog transporten gebeuren zoals premier Guy Verhofstadt heeft gezegd’’, aldus Chevalier.

Wauters zei tijdens het televisiedebat te hopen op de steun van de socialisten, maar sp.a-fractieleider Dirk Van der Maelen verwees naar het internationaal akkoord inzake de Amerikaanse wapenstransporten dat enkel met een opzegtermijn van zes maanden kan worden opgezegd.

We houden ons aan de internationale akkoorden, aldus Van der Maelen. Hij wil wel dat daarover in volle openheid wordt onderhandeld zodat in de akkoorden wordt opgenomen dat militaire transporten over Belgisch grondgebied worden verboden als ze betrekking hebben op acties die niet de goedkeuring van de Verenigde Naties hebben.

Karel Van Hoorebeke (N-VA) stelde vast dat er in de meerderheid geen eensgezindheid is. Volgens hem is het internationaal akkoord over de wapenstransporten een geheim akkoord dat openbaar moet worden gemaakt.