BAGDAD - De Iraakse premier Ayad Allawi heeft de vorming van een nieuwe, brede coalitie aangekondigd die de concurrentie moet aangaan met de Verenigde Iraakse Alliantie van de gedoodverfde nieuwe premier Ibrahim al-Jaafari.

Veel kans lijkt Allawi niet te maken. Zijn partij kreeg bij de parlementsverkiezingen van eind vorige maand slechts een kleine 14 procent van de stemmen, veel minder dan de Alliantie van Al-Jaafari, die een absolute meerderheid in het parlement heeft.

Allawi zei dat hij een nieuw mandaat wil als regeringsleider en leiding wil geven aan een kabinet dat ,,gelooft in Irak en zijn principes''. Met de laatste opmerking lijkt Allawi de beweging van Al-Jaafari te bekritiseren, die vooral de belangen van de sjiitische meerderheid zou behartigen. De seculiere Allawi beschuldigde Al-Jaafari er bovendien van dat die een een orthodox-islamitisch regime wil installeren.

Om te worden gekozen, heeft het nieuwe kabinet de steun nodig van tweederde van het nieuwe parlement. De Alliantie van Al-Jaafari lijkt aangewezen op een coalitie met Koerdische partijen om de vereiste meerderheid te krijgen. De te benoemen regering gaat een nieuwe grondwet opstellen. Over een klein jaar moeten er nieuwe algemene verkiezingen worden gehouden.