Van den Bossche onderhandelt niet met stakers (update)
Foto: put
BRUSSEL - Minister van Sociale Zaken Freya Van den Bossche onderhandelt niet over het sociaal akkoord voor de witte sector zolang er gestaakt wordt. De vakbonden beslisten gisteren om te staken tot de regering toegeeft.
Van den Bossche zegt op de VRT dat ze respect heeft voor het stakingsrecht, maar dat de regering volgens haar voldoende toegevingen heeft gedaan. Zolang er gestaakt wordt, wil de minister niet verder onderhandelen.

De basiszorg blijft tijdens de staking verzekerd, alsnog de minister.

Werkgevers roepen op tot onderhandelen

Het Vlaams Welzijnsverbond, dat 700 Vlaamse instellingen in de welzijns-en gezondheidssector groepeert, roept de Vlaamse regering op om toch met vakbonden en werkgevers rond de tafel te gaan zitten. Ook het Verbond der Verzorgingsinstellingen (VVI), dat de federale katholieke ziekenhuizen en rusthuizen groepeert, roept op tot onderhandelen.

Socialisten en liberalen staken mee

De christelijke vakbond, die 85 procent van de personeelsleden in de non-profit vertegenwoordigt, verwierp gisteren met een grote meerderheid het ontwerpakkoord voor de witte sector. De liberale bediendenvakbond ACLVB heeft zich vandaag met 75 procent van de stemmen uitgesproken tegen het regeringsvoorstel voor een nieuwe cao in de ziekenhuizen en rusthuizen en sluit zich dus aan bij de staking . Het ACLVB aanvaardt de eindeloopbaanregeling zoals die door de regering wordt voorgesteld. Maar het princiepsakkoord dat voorligt biedt onvoldoende antwoord op de vraag om een volledige dertiende maand en een voldoende gefinancierd aanvullend pensioen, luidt het. Daarom werd het voorstel afgekeurd.
De socialistische bediendenvakbond BBTK, die het voorstel dinsdagmiddag wel had goedgekeurd en de stakingsaanzegging wou opschorten, heeft na de negatieve stemming van de christelijke vakbond ACV dinsdagavond, eveneens besloten mee te staken

Ook staking in Vlaamse welzijnssectoren

De staking wordt niet alleen in de federale, maar ook in de Vlaamse instellingen gevoerd. ,,Dat is een beslissing van het gemeenschappelijk vakbondsfront'', zegt André Langenus van de socialistische bediendenvakbond BBTK. Het afgekeurde cao-voorstel dat aanleiding geeft tot de staking, betrof enkel de federale instellingen. ,,De Vlaamse non-profitsectoren willen een duidelijk signaal geven aan de Vlaamse regering om onmiddellijk te starten met onderhandelingen. Zo kunnen we gelijktijdig met de federale sectoren tot een gelijkwaardige akkoord komen'', luidt het.

Vlaams minister van Welzijn Inge Vervotte (CD&V) is echter niet van plan te onderhandelen zolang er geen duidelijkheid is over de meerjarenbegroting.