BRUSSEL - De indicator van het ondernemersvertrouwen in Belgie is in februari sterk gedaald tegenover januari. De algemene synthetische brutocurve daalde tot -8,1 ten aanzien van -3,8 in januari.

Dat blijkt uit de resultaten van de maandelijkse conjunctuurenquête door de Nationale Bank bij de bedrijven, die vanmiddag werd bekendgemaakt.

De daling kwam helemaal op rekening van de verwerkende industrie, terwijl de bouw en de handel er op vooruit gingen. In de dienstverlening aan de bedrijven, een sector die niet wordt meegenomen in de index, daalde de conjunctuurbarometer van +8,3 tot +5,2.

De algemene synthetische afgevlakte curve, die door eliminatie van de extreme punten met enkele maanden vertraging de fundamentele tendens van de conjunctuur weergeeft, zette de daling die in september werd ingezet, voort. De indicator daalde van -1,3 in september 2004 tot -2,0 in oktober 2004.