BRUSSEL - Het Arbitragehof heeft het gedeelte van het Vlaams Bolognadecreet vernietigd dat stelt dat een Bachelor-diploma afgestemd moet worden op de arbeidsmarkt. Slechts een deel van het verzoekschrift van de vzw Universitas! met de vraag tot vernietiging van het Bolognadecreet werd aanvaard. Een deel werd verworpen, over een derde deel zal het Arbitragehof uitspraak doen nadat ook het verzoekschrift tot vernietiging van het reparatiedecreet van 19 maart 2004 behandeld is.

Het Bolognadecreet werd in april 2004 goedgekeurd in het Vlaams Parlement. Het decreet hervormt het hoger onderwijs in Vlaanderen in uitvoering van de Europese Bolognaverklaring, die het hoger onderwijs in heel Europa harmoniseert.

De opvallendste verandering is dat vanaf het academiejaar 2004-2005 aan Vlaamse hogescholen en universiteiten bachelor- mastertitels uigereikt worden, in plaats van de vroegere kandidaturen en licenties.