BRUSSEL - De werkgeversfederaties VBO, Agoria en Fedis vragen met aandrang om geen auteursrechtenheffing op pc’s in te voeren. Computers duurder maken betekent sommige mensen weren van de informatiesnelweg en gaat in tegen het streven naar een kenniseconomie, aldus de werkgevers.
De nieuwe heffing zou een computer 30 à 40 euro duurder maken. Dat staat haaks op de vele nationale en Europese initiatieven om het technologiegebruik te bevorderen, menen de werkgeversorganisaties. Agoria, het VBO en Fedis wijzen er ook op dat het gros van de pc’s in bedrijven staan, waar ze niet worden gebruikt voor het kopiëren van auteursrechtelijk beschermde werken.

Vorige week keurde de kamercommissie voor het Bedrijfsleven een wetsontwerp goed dat de regering de mogelijkheid biedt een taks te heffen op computers. Het dossier moet nog worden behandeld door de plenaire vergadering. Het staat alvast niet op de agenda van morgen. Overigens twijfelt minister van Economie Marc Verwilghen er aan of de regering hierover in de huidige omstandigheden een consensus zal kunnen bereiken.