Kind kost minstens 377,63 euro per maand (update)
Foto: shutterstock
BRUSSEL - Een kind kost minstens 377,63 euro per maand en de huidige kinderbijslag volstaat niet om die kosten te dekken. Dat becijferde de Gezinsbond. De organisatie vraagt een verhoging van de kinderbijslag, maar ook een fundamentele hervorming van het hele stelsel.

De basisbehoeften van kinderen kosten meer geld naarmate de kindere ouder worden. Een kind tussen 12 en 17 jaar, kost ruim 409 euro per maand en eens ouder dan 18, 490 euro. Na 25 jaar hebben ouders voor één kind 206.000 euro uitgegeven.

,,Gezinnen die kiezen voor kinderen, verliezen dus een stukje welvaart, want hun inkomen blijft even hoog. Om hetzelfde welvaartspeil te behouden als kinderloze stellen, hebben ze ruim 20 procent meer nodig'', zegt Roger Pauly, voorzitter van de Gezinsbond. ,,Wij vinden dat gezinnen deze kosten niet volledig zelf moeten dragen. Kinderen zijn niet louter een privé-zaak. Ze vormen de toekomst van onze samenleving.''

De overheid moet volgens de Gezinsbond niet alle, maar wel de minimumkosten dekken. Dat is de prijs voor voeding, kleding en huisvesting. Medische kosten, kinderopvang en onderwijs worden niet meegerekend. De overheid komt wel al tussenbeide via kinderbijslag en fiscale voordelen, maar dat is volgens Pauly niet voldoende. ,,De kinderbijslag dekt bijvoorbeeld voor een gezin met 2 kinderen slechts 46 procent van de minimumkosten.''

De Gezinsbond wil dan ook een verhoging van de kinderbijslag tot gemiddeld 377,63 euro per maand, voldoende om die minimumuitgaven te dekken. Verder vindt de bond dat er een eenheidsstelsel moet komen waarin elk kind, ongeacht het statuut of inkomen van zijn ouders, eenzelfde bijslag ontvangt. De Gezinsbond pleit er ook voor de kinderbijslag uit de sociale zekerheid, vooral gefinancierd door lasten op arbeid, te halen en met algemeen belastinggeld te betalen. De voorstellen zouden jaarlijks zo'n 200 miljoen euro kosten.