BRUSSEL - De groene ministers en staatssecretarissen zijn tevreden met het bereikte akkoord over de Lambermontonderhandelingen, zo blijkt uit een mededeling van het kabinet van vice-premier Magda Aelvoet.
Voor de overdracht van landbouw, buitenlandse handel, trekkingsrechten en nationale loterij zijn voor de groenen goede afspraken gemaakt, waardoor Vlaanderen over meer middelen beschikt om duurzame landbouw te promoten. Dankzij de trekkingsrechten kan er verder werk gemaakt worden van de omzetting van de nepstatuten in reguliere werkgelegenheid. Voor de regionalisering van buitenlandse handel is voor de groenen een goed evenwicht gevonden. Door de nieuwe financieringswet komen meer middelen vrij voor onderwijs, welzijn, gelijke kansen, milieu, ...

Tenslotte zijn er "danzij de inspanningen van de groene ministers" geen overhaaste beslissingen genoemen inzake ontwikkelingssamenwerking. Slechts bepaalde delen zullen vanaf 2004 worden overgeheveld naar gewesten en gemeenschappen. Agalev lost hiermee de belofte in om eerst ruim overleg te plegen met alle beleidsniveaus en de ngo's.