Als de Belgische staat of de Federale Participatiemaatschappij derdenverzet of cassatie willen aantekenen tegen het arrest van het hof van beroep, zullen de ruim 2.200 aandeelhouders die worden vertegenwoordigd door advocaat Mischaël Modrikamen, daar individueel van op de hoogte moeten worden gebracht. Dat heeft de rechtbank van eerste aanleg in Brussel beslist.
Als gevolg van de verplichte individuele betekening, wordt de procedure van cassatie of derdenverzet noodgedwongen vertraagd. 'Concreet wil dit zeggen dat de staat of de Federale Participatiemaatschappij in geval van cassatie of derdenverzet de 2.200 aandeelhouders van Fortis individueel en in hun eigen taal moet aanschrijven', aldus meester Olivier Bonhivers van het kabinet-Modrikamen.

De procedure kan meer dan 80 dagen in beslag nemen. 'Voor een persoon wonend in België is de termijn 8 dagen. Maar voor een inwoner buiten Europa voorziet de wet in 80 dagen buiten de normale tijdsspanne', aldus Bonhivers. Volgens de advocaat zijn er bij de aandeelhouders die Modrikamen vertegenwoordigt, ook mensen uit Brazilië, Australië en zelfs Groenland.

Het gerecht voorziet wel in de mogelijkheid om die termijn te doorbreken in geval van extreme hoogdringendheid. Maar dat is volgens Bonhivers 'weinig waarschijnlijk'. Hij herhaalde de oproep van Modrikamen om te komen tot een onderhandelde oplossing. 'Wij willen onderhandelen, maar we zijn nog altijd niet uitgenodigd om dit te doen', aldus de advocaat.

'Laat ons rond de tafel gaan zitten. We hebben tien dagen verloren sinds het arrest van 12 december en de tijd dringt om een oplossing te vinden tegen 12 februari.' Het arrest van het hof van beroep van Brussel voorziet dat de aandeelhouders van Fortis zich ten laatste tegen die datum moeten uitspreken over de Fortis-transacties van 3, 5 en 6 oktober.