Brussel, 22 december 2008

De Koning heeft vanavond het ontslag van mijn regering en van mijzelf aanvaard.
Bij de verkiezingen van 10 juni 2007 heb ik een mandaat gekregen om beleidsverantwoordelijkheid te nemen ten dienste van alle mensen van ons land.

Dat heb ik sindsdien onafgebroken gedaan, dag en nacht.

Mijn medewerkers hebben zich met al hun kennis en met volle inzet achter deze doelstelling geschaard. Samen met hen heb ik tijd noch moeite gespaard om antwoorden en oplossingen te vinden voor de uitdagingen van vandaag en morgen.

Ik dank de collega’s uit de regering voor de goede samenwerking.

Na negen maanden kunnen we samen een gevuld palmares voorleggen. Ik denk aan het kmo-plan, de nieuwe beheersovereenkomst met de NMBS, een gecoördineerde aanpak van de fiscale en sociale fraude, een sociaal akkoord met de ambtenaren, afspraken met de energiesector voor een transparante prijsvorming en, vrijdag laatstleden nog, een nieuw vluchtplan voor de luchthaven van Zaventem en het masterplan voor bijkomende gevangeniscellen. En ondanks de internationale financieel-economische crisis die ook ons land trof, hebben wij in een zeer korte tijd heel wat belangrijke beslissingen genomen die de toekomst van Belgische banken veiligstelt. We hebben in die periode ook een herstelplan uitgewerkt. En dankzij de bemiddeling van de regering werd een nieuw interprofessionneel akkoord mogelijk. Met de voorliggende begroting zal in de huidige moeilijke economische context de koopkracht van de bevolking extra zuurstof krijgen, dankzij lastenverlagingen en hogere uitkeringen en tussenkomsten. En er is nog zoveel meer.

In het belang van het herstelplan, het interprofessioneel akkoord, de verdediging van de toekomst van onze banken, in het bijzonder Fortis en de spaarders van Kaupthing, en een begroting die geen lasten mag leggen op de schouders van de toekomstige generaties, zal ik mij samen met mijn medewerkers inzetten om de overgang naar een nieuwe regering zo vlot mogelijk te laten verlopen.

En tot slot hoop ik van ganser harte dat ik de komende weken een eerlijke en serene kans krijg om op een transparante manier alle aantijgingen tegen mij en mijn medewerkers te kunnen weerleggen.

Ik blijf erbij dat er op geen enkel ogenblik sprake is geweest van beïnvloeding laat staan van een poging tot belemmering van de rechtsgang.

Ik heb gehandeld in eer en geweten en in het algemeen belang.


Yves Leterme