Mandaat VN-missie Congo verlengd en versterkt
Foto: ap
De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft maandag het mandaat van de VN-vredesmissie Monuc in Congo met een jaar verlengd. Het mandaat werd eveneens versterkt, waarbij vier voorstellen van België werden geïntegreerd. Dat is vernomen uit diplomatieke bron.
In de resolutie 1856 heeft de Veiligheidsraad het mandaat van Monuc verlengd tot 31 december 2009. Maandag werd ze in aanwezigheid van minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht unaniem aanvaard. In de resolutie is het behoud van de troepen voorzien. Het gaat om meer dan 22.000 blauwhelmen, waarnemers en agenten.

Spanningen

Het huidige mandaat verloopt binnen enkele dagen, op 31 december, maar wegens de aanhoudende spanningen in het oosten van Congo werd een voortzetting van het VN-mandaat onvermijdelijk.

In resolutie 1843, aanvaard op 20 november, keurde de Veiligheidsraad al een 'tijdelijke verhoging van het aantal effectieve militairen met 2.785 man' goed. Monuc telt vandaag ongeveer 17.000 blauwhelmen en agenten.

Burgers beschermen

De resolutie die maandag werd gestemd, vraagt de Monuc om met prioriteit de crisis in Noord- en Zuid-Kivu aan te pakken, meer bepaald het beschermen van de burgers. Op voorstel van België werden vier punten in het nieuwe mandaat van de Monuc geïntegreerd. 'Allereerst staat de nieuwe resolutie Monuc toe om zelf operaties op touw te zetten tegen gewapende groepen, uiteraard in overleg met het Congolese leger', legt minister De Gucht uit. De Monuc-troepen mogen ook optreden tegen alle partijen die zich vergrijpen aan de burgerbevolking, ook wanneer dit 'elementen van het Congolese leger' zijn. De rol van Monuc in de strijd tegen de illegale exploitatie van natuurlijke rijkdommen, een van de belangrijkste oorzaken van het conflict in Oost-Congo, wordt versterkt. Ten derde roept de resolutie Congo op snel werk te maken van een grondige herziening van de veiligheidssector: leger, politie en justitie. De resolutie bevat ook een oproep aan de secretaris-generaal van de VN, Ban Ki-moon, om de organisatie van de Monuc te versterken, onder meer door het uitwerken van duidelijke ‘rules of engagement’.

Europese overbruggingsmacht

Minister De Gucht wees er maandag tijdens zijn toespraak voor de Veiligheidsraad op dat de versterkingen van Monuc nog ‘enige tijd op zich zullen laten wachten’.’Het is daarom dat België in het kader van het verzoek van Ban Ki-moon bij zijn Europese partners heeft gepleit voor het ontplooien van een Europese overbruggingsmacht, tot dusver zonder succes. België blijft bereid om aan een dergelijke macht deel te nemen’, aldus De Gucht.

Tot slot stelde de Belgische minister van Buitenlandse Zaken dat ondanks het belang van een goed functionerende VN-missie, het uiteindelijke antwoord op de crisis in Oost-Congo gevonden zal moeten worden via politieke onderhandelingen.