De (ontslagnemende) regering-Leterme is bereid een Belgische staatswaarborg te geven zodat de overname van Kaupthing Bank Luxemburg door Libische investeerders mogelijk wordt.
Totnogtoe beperkte de financiële inbreng van de Belgische overheid in het dossier-Kaupthing zich tot de garantiestelling (tot 100.000 euro) op het spaargeld van de klanten van Kaupthing Bank België, in het geval van een faillissement. Op die garantie is er nog geen beroep gedaan.

Het Luxemburgse interventiefonds AGDL is begin december wel begonnen met de uitbetaling, tot een maximum van 20.000 euro, van de tegoeden van zowat 10.000 Kaupthing-spaarders die daarvoor een aanvraag hadden ingediend. Daarbij gaat het om 90 procent over Belgische klanten. Het Belgische filiaal is een dochter van de Luxemburgse Kaupthing bank. Die uitbetaling gebeurt aan een tempo van enkele honderden dossiers per werkdag.

Voorts is de voorbije weken achter de schermen vooral aan de redding van de bank zelf gewerkt. Met resultaat. Afgelopen vrijdagavond, in Parijs, heeft de Luxemburgse minister Luc Frieden (CSV) een intentieverklaring ondertekend met de kandidaat-overnemers van Kaupthing Luxemburg. Het gaat om een groep Arabische investeerders, met daarbij het Libische investeringsfonds Lybian Investment Authority.

Maar die intentieverklaring vereist niet alleen de handtekening van de Luxemburgse overheid. De deal moet ook goedgekeurd worden door de verschillende banken die aan Kaupthing overbruggingskredieten hebben verstrekt. En door de Belgische overheid.

Voor de ontslagnemende regering-Leterme is het, zolang dat ontslag niet door de koning is aanvaard, weliswaar juridisch mogelijk om te ondertekenen, maar politiek niet echt opportuun. Dat verandert als er een nieuwe regering aan slag is. Tot dan betekent de niet-ondertekening ook dat alle spaarrekeningen van de Kaupthing-klanten geblokkeerd blijven. Dat zorgt voor veel kritiek door de actiegroepen waarin gedupeerde Kaupthing-klanten zich verenigd hebben.

De Belgische handtekening is nodig om de deal met de Libiërs te bezegelen. ‘Om de overname mogelijk te maken, wordt een inbreng gevraagd van Luxemburg en België’, luidt het letterlijk in een bericht van premier Yves Leterme. Concreet: de Libiërs gaan alleen door met de transactie als de Luxemburgse en Belgische overheid een staatsgarantie voor de bank op tafel leggen.

Het is nog onduidelijk welke vorm die garantie moet aannemen en over welk bedrag het gaat. De discussie daarover lijkt nog niet helemaal beslecht te zijn. Het dossier staat in ieder geval op de agenda van het federale kernkabinet, dat vanmiddag vergaderde.

Strikt juridisch heeft de Belgische overheid twee maanden de tijd om het dossier af te handelen. Die termijn geldt ook voor de andere betrokken partijen. Het is evenwel politiek ondenkbaar dat het dossier nog zolang in de koelkast blijft zitten. Het lijkt logisch dat het een van de allereerste beslissingen wordt van de nieuw te vormen regering.

Daarmee is het dossier-Kaupthing nog niet gesloten. Het blijft zeer waarschijnlijk dat de Arabische overnemers de Belgische dochterbank zullen doorverkopen. Bij de belangrijkste kandidaat-kopers blijft de naam van Keytrade circuleren. Die doorverkoop, in een tweede fase, is geen voorwaarde voor de afronding van de overname van Kaupthing Luxemburg zelf. Voor de Libiërs draait die transactie vooral rond het verwerven van een Luxemburgse banklicentie.