Als er federale verkiezingen georganiseerd worden zonder dat Brussel-Halle-Vilvoorde gesplitst is, dan zal de N-VA naar de Raad van State stappen. Dat zegt N-VA-voorzitter Bart De Wever maandag.
Zondag liet ontslagnemend minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael (Open Vld) verstaan dat zelfs zonder het arrest van het Grondwettelijk Hof over Brussel-Halle-Vilvoorde uit te voeren, federale verkiezingen kunnen georganiseerd worden. Ook Lijst Dedeceker en sp.a lieten al verstaan dat er ondanks het arrest rechtsgeldige federale verkiezingen kunnen gehouden worden.

De N-VA vindt dat op die manier 'een loopje wordt genomen met de rechtsstaat'. Als er toch federale verkiezingen georganiseerd worden zonder dat BHV gesplitst is, zal de N-VA naar de Raad van State stappen en een klacht indienen tegen elke administratieve handeling in het kader van de organisatie van deze verkiezingen, zegt De Wever.

'Het zou nogal cynisch zijn mocht men dit arrest van het Grondwettelijk Hof naast zich neerleggen, net nu de regering gevallen is vanwege een schending van de scheiding der machten', sneert De Wever nog.

Voorts benadrukt de N-VA dat 'als er een nieuwe regering gevormd wordt, dat die beschikt over een meerderheid aan Vlaamse zijde, dat die opteert voor de nationalisering van Fortis en dat ze institutioneel en financieel orde op zaken stelt'. Wie de nieuwe premier wordt, is voor de N-VA 'van ondergeschikt belang'.

Als er een nieuwe regering op poten wordt gezet, dan moet er voor N-VA 'een duidelijke breuk' zijn met de regering Leterme I. Die heeft er 'een janboel' van gemaakt. 'De janboel van Leterme I moet opgekuist worden. Geen nieuwe 'kwakkelregering' dus', luidt het.

Lukt het niet om een regering te lanceren die 'orde op zaken stelt', dan wil de N-VA liever onmiddellijk nieuwe verkiezingen. Maar dan moet dus eerst BHV gesplitst worden.