SP.A wil in onbesproken en tijdelijke regering stappen
Foto: belga
SP.A zet de federale deur op een kier. ‘We zijn bereid om in beperkt federaal kabinet te stappen, als de ploeg onbesproken is en regeert tot juni 2009’, zegt Johan Vande Lanotte.
‘Er moet er een noodkabinet komen tot juni 2009, met een beperkt mandaat en een beperkt aantal leden. Nu zitten er 22 ministers en staatssecretarissen in de regering, volgens ons kan het met drie tot vier keer minder', zegt SP.A-voorzitter Caroline Gennez, na afloop van het SP.A-partijbureau.

'Het moeten ook onbesproken figuren zijn. Zowel aftredend premier Yves Leterme (CD&V) als vice-premier Didier Reynders (MR) en minister van Justitie Jo Vandeurzen (CD&V) zijn genoemd in de zaak-Fortis en zullen het voorwerp uitmaken van een parlementair onderzoek. Dat hypothekeert de slagkracht van een overgangskabinet. Nochtans is op dit moment de voornaamste doelstelling ervan het herstel van zekerheid en stabiliteit’, meent Gennez.

De socialistische voorzitster wil een ploeg die de grote dossier aanpakt: ‘Een oplossing voor Fortis, duidelijke keuzes voor de begroting, communautaire stabiliteit en het overgrote deel van het Interprofessioneel akkoord uitvoeren.’

De Vlaamse socialisten sturen hun koers bij, ze willen eventueel toetreden tot dat tijdelijk noodkabinet. Reden daarvoor is dat Leterme in het weekend aangaf niet langer premier te willen zijn, en dat Jean-Luc Dehaene nu in beeld komt.

‘Dit is een heel voorzichtig aanbod. We willen geen kwakkeltoestanden, zoals we het weer de afgelopen dagen gezien hebben met veto’s tegen mogelijk kandidaat-premiers. We willen een serieuze en kleine ploeg, die de echt belangrijke dossiers aanpakt en een beperkte periode aanblijft’, stelt Johan Vande Lanotte. ‘Maar het blijft een voorzichtig aanbod, we willen niet meegesleurd worden in de chaos die de huidige regering heeft aangericht. Dat de naam van Jean-Luc Dehaene valt, geeft aan dat het misschien nu toch een serieuze regering kan worden.’

Zowel Gennez als Vande Lanotte ontkennen dat er tussen hen en de CD&V-top overleg geweest is over een mogelijke toetreding van SP.A tot de regering. ‘Niemand heeft ons iets gevraagd’, stelt Gennez. ‘Maar uiteraard is de PS wel al veel langer vragend partij, ze wilden ons er van bij het begin al in.’

Open VLD en MR stellen als sinds gisteren dat er wel degelijk contact is geweest tussen CD&V en SP.A. Meteen protesteerden Open VLD en MR. Bart Tommelein, de Open-VLD-fractieleider, stelde dat Dehaene een ‘te travaillistisch profiel heeft’ als mogelijke eerste minister.

Het lijkt weinig waarschijnlijk dat de liberalen hoe dan ook zullen willen ingaan op het aanbod van SP.A. De Vlaamse socialisten stellen immers heel expliciet dat ze geen regering willen waarin ministers of ex-minister voorwerp uitmaken van een parlementair onderzoek. Net als de PS willen ze dus Didier Reynders uit het toekomstig noodkabinet weren. De MR zal op die eis haast zeker nooit willen ingaan.