Het aankomende jaar zal in België een seconde langer duren, zo heeft de Koninklijke Sterrenwacht van België (KSB) meegedeeld. Dit gebeurt al op 1 januari. De beslissing van de Internationale Dienst van de Rotatie van de Aarde en de Referentiesystemen (IERS) om een schrikkelseconde door te voeren, heeft tot doel het verschil tussen de atoomtijd UTC en de tijd die verbonden is met de rotatie van de Aarde, kleiner dan een seconde te houden, aldus de KSB.
Officieel wordt de tijd bepaald op basis van het gewogen gemiddelde van ongeveer 300 atoomklokken, waarbij er ook vier staan in het tijdslaboratorium van de Koninklijke Sterrenwacht van België. Men gewaagt daarbij van de Internationale Atoomtijd (TAI).

Vermits een seconde bekomen met een atoomklok, korter is dan een seconde bepaald als de fractie van een zonnedag, zal de TAI afwijken van de tijdsschaal gebaseerd op de aardrotatie, ook wel de Universele Tijd genoemd. Voor praktische doeleinden is het echter noodzakelijk om ons tijdssysteem zo dicht mogelijk te laten aansluiten bij de zonnetijd.

Hiervoor werd in 1971 de Universele Gecoördineerde Tijd (UTC) geïntroduceerd. Deze UTC wordt bepaald door, indien nodig, een geheel aantal seconden toe te voegen aan de TAI, opdat het verschil tussen deze tijd en de omwentelingstijd van de Aarde kleiner zou blijven dan 0,9 seconden. De lokale tijd wordt dan verkregen door aan de UTC de correctie van de tijdzone toe te voegen, en een eventuele correctie voor de zomertijd.

De aardrotatie volgt immers niet de tijd die de atoomklokken aangeven, want onze planeet heeft de tendens alsmaar langzamer te gaan draaien. De tijd die één dag duurt, kan op 24 uur tot enkele milliseconden wijzigen. De UTC en de door de aardrotatie gedefinieerde astronomische tijd drijven dus uit elkaar.

Indien dit te veel wordt, grijpt men sinds 1972 naar de techniek van de niet altijd onomstreden schrikkelseconde. Die wordt, uitgedrukt in wereldtijd, overal ter wereld op hetzelfde ogenblik doorgevoerd. Op sommige plaatsen kan het dan dag zijn, op andere weer nacht.

In de komende Nieuwjaarsnacht komt er opnieuw zo’n seconde. Maar naargelang de ligging van een land ten opzichte van de tijd in Greenwich (nabij Londen), die het best bekendstaat als GMT, gebeurt dit, uitgedrukt in lokale tijd, op een ander tijdstip.

Landen in de GMT-zone voeren de schrikkelseconde in op 31 december om 23.59.59 uur. In België moet dit op 1 januari om 00.59.59 uur gebeuren. Want wij bevinden ons (tijdens de winter) in een zone GMT+1, dus één uur later dan de tijd in Greenwich.

Schrikkelseconden kunnen wereldwijd tot problemen leiden bij computers die qua tijd stipt op elkaar afgesteld staan. Het zijn dan ook vooral Amerikaanse experts die de schrikkelseconde afgeschaft willen zien. Maar er zijn ook heftige tegenstanders, in het bijzonder in kringen van astronomen en de Britten die de positie van Greenwich en zijn Nulmeridiaan ondermijnd zien.