Achterban vakbonden stemt in met loonakkoord
De leden van het ACV, ABVV en ACLVB hebben zich met een grote meerderheid achter het bereikte ontwerp van loonakkoord geschaard.
Bij ACV stemde 82 procent voor, bij ACLVB zelfs 86 procent. Bij ABVV was iets meer tegenkanting, maar toch is 69 procent van de leden voor het ontwerp. Volgens het ABVV is de tegenstand over alle groepen verdeeld.

Eerder stemden de werkgevers al in met het akkoord. Om 16 uur is het akkoord in de kantoren van het VBO ondertekendHet akkoord heeft betrekking op de periode 2009-2010 . Om tot een ontwerp van loonakkoord te komen, was begin december de tussenkomst van een regeringsbemiddelaar nodig, nadat onderhandelingen tussen werkgevers en werknemers waren afgesprongen. Nadien moesten een aantal voorstellen nog afgetoetst worden bij de regering op hun financiële haalbaarheid.

Het overleg werd onder meer bemoeilijkt door het feit dat er zo goed als geen marge was voor loonopslag. Uiteindelijk werd afgesproken dat de sectoren bovenop de indexering in 2009 maximaal 125 euro en in 2010 maximaal 250 euro per werknemer aan extra voordelen kunnen toekennen

Het ABVV spreekt van een 'uitzonderlijk akkoord' omdat enkel het nettoloon stijgt, en dus een deel van de verhoging ten koste gaat van de sociale zekerheid.

Het ACV sluit zich daar bij aan. Dit akkoord zou in normale tijden nooit zijn gepasseerd, zegt ACV-voorzitter Luc Cortebeeck. Alleen al het feit dat er geen klassieke indicatieve loonnorm is, maar een nettobedrag bovenop de index - maximaal 250 euro op kruissnelheid - is iets 'ten uitzonderlijke titel'.