BRUGGE - Het parket in Brugge heeft een huiszoeking gehouden bij het Autonoom Gemeentebedrijf Vismijn Oostende. Een deel van de boekhouding werd in beslag genomen. Volgens procureur Luc Strypsteen van het Brugse parket gaat het om een onderzoek van de inspectie van het ministerie van Landbouw. Er wordt nagegaan of er in de vismijn geen schriftvervalsing werd gepleegd. De directeur van de vismijn zou ook al zijn ondervraagd.

Volgens het parket in Brugge zou vis die door Belgische schepen aan land werd gebracht maar op overschot was door het Europese quotabeleid, in Oostende zijn ingeschreven op naam van Ierse reders. De vis werd daarop in Oostende geveild. Het parket spreekt van enkele tonnen grijze vis.

Algemeen directeur en afgevaardigd bestuurder Freddy Pollet van het Autonoom Gemeentebedrijf Vismijn Oostende ontkent niet dat er een gerechtelijk onderzoek wordt gevoerd waarin zijn bedrijf wordt genoemd. Ook de huiszoeking en de inbeslagname van enkele documenten worden bevestigd. "Fraude is er echter pas als ze bewezen is", reageert hij. "Voorlopig is dat niet het geval. Wij werken volledig mee".

Het onderzoek door de inspectie van het ministerie van Landbouw en het Brugse parket richt zich volgens Pollet op drie facturen afkomstig van een Ierse vishandelaar die al jaren levert aan een vijftal vismijnen in Europa. "Men wil weten of de vis die de Ierse handelaar aan ons leverde afkomstig is van Belgische vaartuigen", zegt Pollet.

De Ierse handelaar zou in Ierland vis aankopen en die daarna transporteren naar de Europese vismijn waar de prijs voor de soort vis het best ligt. In Oostende gaat het onder meer om lot en staartvis. "De man koopt die vis aan bij de reder en verkoopt ze door aan een vismijn. Wekelijks levert hij ook aan Oostende", zegt Pollet. "Wij weten echter niet van welk vaartuig die vis afkomstig is, gezien we aan een handelaar kopen en niet aan een reder. De vraag is dan ook of de vis is ingeschreven in het logboek van het schip die de vis ving. Als dat zo is, is er van fraude geen sprake. Dat moet nu worden onderzocht".

Pollet zegt furieus te zijn over de berichtgeving. "Het onderzoek zou zich richten op drie facturen uit 2003 over circa 30 ton vis. Dat is minder dan een half procent van de totale omzet van de vismijn. Voorlopig worden wij alvast beschuldigd van iets wat nog niet is bewezen. We verlenen intussen onze volledige medewerking aan het onderzoek".