Helft Vlamingen wil Vlaams Belang in regering
BRUSSEL - Eenenvijftig procent van de Vlamingen vindt dat politieke partijen een bestuursakkoord mogen sluiten met Vlaams Belang. Dat blijkt uit een peiling die de VRT liet uitvoeren en waarvan de resultaten woensdagavond tijdens het Journaal werden bekendgemaakt. Nog uit de peiling blijkt dat meer Walen dan Vlamingen prins Filip een goede koning zien worden.

Het onderzoeksbureau TNS Media voerde van 14 tot 20 december een telefonische enquête uit bij 1.021 Belgen. De openbare omroep wilde naar aanleiding van het einde van het jaar peilen naar de houding van de Belgen tegenover enkele actuele vraagstukken.

Op de vraag of politieke partijen een bestuursakkoord mogen sluiten met Vlaams Belang, antwoordt 51 procent van de Vlamingen ’ja’. Eenenveertig procent is tegenstander en acht procent weet het niet. In Wallonië is tien procent voor, 78 procent tegen en weet twaalf procent het niet. Arbeiders, inwoners van kleine steden en mannen staan eerder positief tegenover zo’n akkoord.

Daarnaast zien meer Walen dan Vlamingen prins Filip een goede koning worden. In Wallonië geldt dat voor 82 procent, terwijl het in Vlaanderen om 67 procent gaat. Van de Vlamingen ziet 28 procent in prins Filip geen goede koning. Bij de Walen gaat het om tien procent. Vooral de hoger opgeleiden, de hogere sociale klassen en de jongeren zien Filip niet zitten. De kroonprins heeft naar verluidt vooral fans onder de huisvrouwen.

Daarnaast is 51 procent van de Vlamingen tegenstander van een algemeen rookverbod op café en restaurants, terwijl 48 procent voor is. In Wallonië is 64 procent voorstander en 33 procent tegenstander. Arbeiders, de lagere middenklasse en grote gezinnen zien een algemeen rookverbod niet zitten.

Tweeënzeventig procent van de Vlamingen stelt dat flitspalen hun snelheid doen verminderen. In Wallonië gaat het om 66 procent. Bij respectievelijk 25 en 27 procent is dat niet het geval. Vooral de hogere sociale klasse, zelfstandigen en bedienden gaan op de rem staan bij het zien van een flitspaal. Ouderen zeggen geen rekening te houden met de flitspaal.

Op de vraag of men zich persoonlijk bedreigd voelt door terreuraanslagen, zei een grote meerderheid in Vlaanderen en Wallonië van niet.

Tot slot denkt exact de helft van de Vlamingen volgend jaar gelukkiger te zullen zijn dat in 2004, terwijl 42 procent denkt van niet. Bij de Walen denkt 48 procent volgend jaar gelukkiger te zijn en denkt 41 procent van niet. Mensen die werken, vooral bedienden, zien de toekomst rooskleuriger in. Studenten en werklozen verwachten geen voorspoed in 2005.