BRUSSEL - Ondanks de beloofde prijsdaling, blijven jongeren volgens Test-Aankoop steeds meer betalen voor een autoverzekering. Het zogenaamde 29/29-systeem werkt volgens hen niet. Bij Vlaams minister van Economie Fientje Moerman wordt dit ten stelligste ontkend.

,,Verschillende eerdere onderzoeken wezen al uit dat de door minister Moerman beloofde prijsdaling voor jongeren die een autoverzekering willen, er niet gekomen is. Ook ons huidige onderzoek wijst erop dat de gemiddelde prijzen zeker niet dalen'', zegt Jean-Paul Coteur van Test-Aankoop. ,,Integendeel, bij verschillende maatschappijen stellen we een stijging vast.''

Toen het 29/29-akkoord gesloten werd - waarbij jongeren, jonger dan 26 jaar, maximaal 29 procent meer mogen betalen aan hun verzekeringspremie dan een 29-jarige - werd voorspeld dat de gemiddelde prijs van een verzekering van een 18-jarige zou dalen van 950 naar 555 euro. Volgens Test-Aankoop schommelt die gemiddelde prijs voor jongeren nu tussen 880 en 1050 euro.

,,Het systeem werkt duidelijk niet zo goed'', zegt Coteur. ,,Temeer daar de oorspronkelijke 29/29-jongerenpolissen onwettig waren. Maar die werden, zoals door ons gevraagd, ondertussen wel aangepast'', besluit Coteur.

Op het kabinet van Vlaams minister van Economie Fientje Moerman worden de cijfers van Test-Aankoop ,,ten stelligste betwist''. ,,De premies zijn voor de jongeren die vallen binnen het 29/29-akkoord vast en zeker gedaald, omdat de concurrentie tussen de verschillende verzekeringsmaatschappijen speelt'', zegt beleidsmedewerker Philippe Colle.

Minister Moerman bereikte als federaal minister van Economie vorig jaar een akkoord met de verzekeraars over de 29/29-polis.

,,Het beste bewijs is dat we sinds de invoering van het 29/29-systeem maar één klacht kregen met betrekking tot dit onderwerp. Daarvoor kregen we wekelijks meerdere klachten. Jongeren vinden nu wel een betaalbare verzekering'', besluit Colle.