JOHANNESBURG - Door geldgebrek is het Wereldvoedselprogramma (WFP) genoodzaakt om te besparen op de voedselhulp voor miljoenen mensen in zuidelijk Afrika.

Het afgelopen halfjaar hebben 2,8 miljoen mensen in de regio hun voedselrantsoenen zien slinken. Als landen niet snel geld beschikbaar stellen, dan moet de hulpverlening nog verder worden teruggeschroefd, waarschuwde WFP-regiodirecteur Mike Sackett.

Het WFP vroeg in oktober om driehonderd miljoen euro voor voedselhulp aan Malawi, Mozambique, Swaziland en Zambia. Sindsdien hebben alleen de Verenigde Staten geld toegezegd, een bedrag van tien miljoen dollar.