Drie procent minder boerderijen
BRUSSEL - Tussen mei 2003 en mei 2004 daalde het aantal landbouwbedrijven in ons land met drie procent. Dat blijkt uit de definitieve resultaten van de jaarlijkse landbouwtelling in mei 2004 van het Nationaal Instituut voor de Statistiek (NIS).

In Vlaanderen verdwenen 1.091 bedrijven, in Wallonië 630. De oppervlakte gebruikt voor landbouwdoeleinden bleef nagenoeg stabiel, wat betekent dat de landbouwbedrijven gemiddeld groter worden.

Wat de landbouwgewassen betreft is er een stijging van de oppervlaktes granen geteeld voor de korrel (+3,5%), koolzaad (+19,6%) en aardappelen (+12,5%). Dalingen doen zich voor bij suikerbieten (-3,8%), grasland (-1,1%) en voedergewassen (-1,3%).

Het aantal runderen daalt met 1,4 procent. Ook het aantal melkkoeien en de varkensstapel kennen een respectievelijke daling van 3 en 2,8 procent. Het aantal zoogkoeien steeg met 1,1 procent en het pluimvee kende een stijging van 14 procent. Die laatste stijging is hoofdzakelijk toe te schrijven aan een herstel na de vogelpestepidemie die heerste in de lente van 2003.