BRUSSEL - Voor het eerst sinds 2001 daalt het gemiddelde tarief van de belangrijkste belastingen van de Vlaamse gemeenten. Dat blijkt uit voorlopige gegevens van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG).

Het bericht staat in de krant De Tijd. De VVSG kreeg van 80 procent van de 308 Vlaamse gemeenten informatie over de aanvullende personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing die ze volgend jaar innen.

Het gemiddeld tarief van de APB daalt lichtjes: van 7,19 dit jaar naar 7,16 procent in 2005. In 20 gemeenten gaat de aanslagvoet volgend jaar naar omlaag. In 227 gemeenten blijft hij gelijk. Slechts drie besturen verhogen hun aanvullende personenbelasting om hun begroting in evenwicht te houden. In 2000 bedroeg het gemiddelde tarief nog 6,59 procent.

Het gemiddeld tarief van de opcentiemen op de onroerende voorheffing zakt van 1.305 dit jaar naar 1.301 in 2005. Ook hier gaat het om de eerste, lichte daling sinds 2001.