Leterme tevreden over Europees visserijakkoord
BRUSSEL - De Europese ministers van Visserij hebben vanmorgen vroeg een politiek akkoord bereikt over de vangstquota voor volgend jaar. De Belgische onderhandelaar, Vlaams minister van Landbouw en Zeevisserij Yves Leterme, is tevreden.

Volgens hem is het oorspronkelijke voorstel van de Commissie ,,fundamenteel verbeterd" voor de Belgische vissers. Zij zullen volgend jaar bijna zoveel kunnen vissen als dit jaar.

Sluiting

Het meest problematische onderdeel van het Commissie-voorstel voor België was de sluiting van bepaalde visgebieden. De Commissie wou regio's in de Noordzee en de Ierse Zee sluiten om de kabeljauw te beschermen. De Belgische vissers gaan er vooral om op schol en tong te vangen. Die sluiting is grotendeels teruggeschroefd of afgeschaft.

Daarnaast wordt het aantal zeedagen, het aantal dagen dat men effectief op zee mag zijn om te varen en/of vangen, teruggebracht van veertien naar dertien. De Commissie wou naar twaalf dagen gaan.

De vangstquota zijn voor de Belgische vissers verbeterd ten opzichte van het Commissievoorstel, aldus Leterme. In een paar gebieden mag meer tong worden opgehaald. Hierdoor is het tonnage voor volgend jaar ongeveer zoals dit jaar.

Gradueel herstel

,,Dit akkoord verzekert het gradueel herstel van de visbestanden, zonder de visserij-sector economisch te kelderen.'' Zo reageerde EU-commissaris voor Visserij Joe Borg op het akkoord. De Commissie heeft haar oorspronkelijke voorstel in belangrijke mate moeten terugschroeven om het akkoord van de lidstaten te bekomen.

Uit het akkoord blijkt dat de grote 'vislanden', Spanje en Frankrijk, flinke toegevingen wisten te bekomen.