BRUSSEL - De hoofdzetel van de socialistische vakbond in de Hoogstraat in Brussel wordt bezet door een 200-tal sympathisanten van de afgezette vakbondsafgevaardigden van Forges de Clabecq. De manifestanten zijn bereid om met hun acties door te gaan tot voorzitter Nollet zich engageert om de 13 ex-afgevaardigden, waaronder Roberto D'Orazio, terug in de vakbond op te nemen. Zij eisen ook dat de vakbond de juridische kosten op zich neemt. Nollet van zijn kant pleegt overleg met de manifestanten. De Brusselse politiecommissaris bemiddelt.
De beslissing om het gebouw te bezetten kwam er na een uitspraak van het Hof van Beroep van Brussel. Dat besliste dat het proces rond de Clabecq volledig moet overgedaan worden. De manifestanten eisen dat de vakbond zich mee engageert om een einde te maken aan het proces.

Zij willen dan ook dat nationaal voorzitter Nollet zich met de zaken gaat moeien. De manifestanten hadden aanvankelijk enkel een manifestatie voor het gebouw van de vakbond gepland en drongen aan op een gesprek met voorzitter Nollet. Die gaf echter niet thuis omdat hij momenteel deelneemt aan de onderhandelingen over het nieuw interprofessioneel akkoord.

De manifestanten kregen bovendien te horen dat de hoofdzetel volgens de statuten niet in de zaak kan tussenkomen. De 13 ex-afgevaardigenden werden immers door hun centrale uitgesloten. Het algemeen bestuur kan de 13 mannen pas terug opnemen als de metaalcentrale dat wil. Maar de manifestanten willen dat voorzitter Nollet zijn gewicht in de schaal werpt. Toen ze hoorden dat hij daar niet direct kon of wilde op ingaan, bezetten ze de hoofdzetel.

De deelnemers aan de bezetting komen uit alle hoeken van het land, zowel uit Vlaanderen als Wallonie. Ook enkele ACV-ers zouden de acties steunen, evenals militanten van de PVDA.