Ex-politicus en hoogleraar Lode Van Outrive overleden
Foto: belga
Lode Van Outrive, voormalig politicus en professor-emeritus van de faculteit rechten (criminologie) aan de K.U.Leuven, is zaterdag thuis in Herent overleden. Van Outrive was 77 jaar en overleed aan een slepende ziekte.

Lode Van Outrive, geboren op 18 januari 1932 in Antwerpen, was doctor in de politieke en sociale wetenschapppen en doctor in de rechten. Aan de K.U.Leuven maakte hij naam aan de afdeling criminologie, voornamelijk op de domeinen strafrecht en strafvordering. Professor Van Outrive was ook een tijd voorzitter van de Liga voor Mensenrechten.

Van 1989 tot 1994 zetelde hij voor de toenmalige SP in het Europees parlement. Regelmatig kwam hij in botsing met de partijtop die volgens hem te veel naar het centrum was verschoven. De sp.a omhelsde het liberalisme, vond Van Outrive.

'Wij vroegen een volksraadpleging rond de Europese grondwet, omdat we van oordeel waren dat het ontwerp niet deugde en in het bijzonder omdat het bepaalt dat er maar één soort economie mogelijk is, namelijk de liberale economie. Als je dan ziet dat socialistische partijen die grondwet steunen, dan is dat toch onbegrijpelijk.'

Toen reeds vond hij een medestander in ex-volksvertegenwoordiger Jef Sleeckx en werkte hij nauw samen met Georges Debunne, die op dat moment het Europees Vakverbond leidde.

Anno 2006 stond dit trio aan de wieg van het Comité voor een Andere Politiek (CAP) dat deelnam aan de federale verkiezingen van 2007. Eén van de motieven daarbij was het verzet tegen het Generatiepact van de paarse regering. Van Outrive was nog steeds lid van het CAP, maar was niet meer echt actief gezien zijn gezondheidsproblemen het laatste jaar..