Van de 2.162 klachten die de Belgische parketten in 2006 en 2007 ontvingen wegens racisme, vreemdelingenhaat of discriminatie hadden er op 10 januari 2008 37 geleid tot een vonnis door een rechtbank van eerste aanleg.
In 25 van de vonnissen was sprake van een veroordeling. Vier keer werd de betrokkene vrijgesproken. Dat blijkt uit cijfers van justitieminister Jo Vandeurzen (CD&V).

Van de 2.162 klachten uit de periode 2006-2007 hadden er 1.813 specifiek betrekking op racisme, 40 op vreemdelingenhaat, 69 op een andere discriminatievorm dan rassendiscriminatie en 92 op contextracisme of homofobie. De meeste klachten situeerden zich in het rechtsgebied Brussel (672), gevolgd door Antwerpen (458), Luik (425), Gent (357) en Bergen (242).