De Universiteit van Luik moet zich opnieuw buigen over de deliberaties van het eerste jaar geneeskunde. Dat heeft de Raad van State beslist na een klacht van een aantal eerstejaarsstudenten. Zij waren geslaagd voor hun examen, maar mochten vanwege de numerus clausus niet aan het tweede jaar beginnen. Ze vochten die beslissing aan en de Raad van State geeft hen nu gelijk.
Om te voorkomen dat er te veel artsen zouden afstuderen die dan hun vak niet zouden mogen uitvoeren, is er in Vlaanderen een ingangsexamen. De Franse gemeenschap koos voor een ander systeem: daar wordt er na het eerste jaar een schifting doorgevoerd via een "concours".

Wanneer er meer studenten slagen dan de quota voorzien, worden de plaatsen toegekend volgens de resultaten. Dat heeft als gevolg dat een aantal geslaagde eerstejaars niet aan het tweede jaar mogen beginnen omdat er niet genoeg plaats is.