Op het Belgische spoorwegnet zijn sinds 2005 al 115 spoorwegovergangen verdwenen. Dat heeft Infrabel, de beheerder van het Belgische spoorwegnet, donderdag gezegd.
Uit de statistieken blijkt dat op spoorwegovergangen heel wat ongevallen gebeuren. In 2007 waren er dat 76. Het grootste deel daarvan is te wijten aan onvoorzichtigheid van de weggebruiker.

In 2005 besloot Infrabel het aantal spoorwegovergangen terug te brengen. Sindsdien is het aantal gedaald van 2.072 tot 1.957. Daarvoor werden onder meer in overleg met de gemeenten wegen gesloten en tunnels of bruggen gebouwd. Infrabel draaide op voor de kosten en investeerde tussen 2005 en 2007 zo'n 40 miljoen euro om het Belgische spoorwegnet veiliger te maken.

Bij overgangen die niet kunnen afgeschaft worden, zal de beheerder van het spoorwegnet zorgen voor een betere signalisatie. Er komt een proefproject waarvoor in de loop van 2009 op twee plaatsen bij de overgang een bewakingscamera zal geplaatst worden. Doel is het gedrag van de gebruiker na te gaan en daar conclusies uit te trekken.