Leterme I zal voor meer dan 100 miljoen euro maatregelen nemen om de koopkracht van de burgers te verhogen. Dat werd al eerder beslist, maar de mininsterraad heeft de maatregelen nu officieel bekrachtigd.
De opvallendste maatregel is de verlaging van de bedrijfsvoorheffing. Dat betekent dat loontrekkenden vanaf komend najaar aan het eind van de maand iets meer zullen overhouden.

Daarnaast zullen meer eenoudergezinnen recht krijgen op een verhoogde kinderbijslag.

Er komt ook een uitbreiding van de toelage voor mensen met een laag inkomen die verwarmen met stookolie.

Zoals eerder aangekondigd doet de regering ook een extra inspanning om de laagste pensioenen te verhogen.