Obama wil tegen 2010 weg uit Irak
De Amerikaanse presidentskandidaat Barack Obama heeft dinsdag in Irak bevestigd dat hij tegen 2010 (de) Amerikaanse troepen wil terugtrekken uit Irak. De Democratische kandidaat deelt daarmee de mening van Iraakse premier Nuri al-Maliki.
Obama heeft dinsdag Irak verlaten en is doorgereisd naar Jordanië waar hij in de namiddag koning Abdallah II ontmoet. Maandag heeft hij een onderhoud gehad met Iraakse premier al-Maliki, die met de regering van huidige Amerikaanse president George W. Bush onderhandelt over de toekomstige verhouding tussen Irak en de VS-bezettingsmacht.

'De premier heeft laten weten dat het moment gekomen is dat we onze troepen in Irak reorganiseren waarbij we rekening houden met ons aantal en hun missie', liet de senator uit Illinois weten via een persmededeling. 'Hij heeft zijn hoop uitgedrukt dat de Amerikaanse troepen tegen 2010 uit Irak teruggetrokken zijn', stond in de mededeling te lezen.

Obama toont zich tijdens zijn presidentscampagne grote voorstander van een terugtrekking. Indien hij in november tot president verkozen wordt, wil hij naar eigen zeggen begin 2009 onmiddellijk starten met de terugtrekking van de 145.000 Amerikaanse soldaten uit Irak.

Het Witte Huis heeft maandag aangekondigd dat een akkoord tegen 31 juli er niet meer inzit. Washington weigert zich te binden aan een gefixeerde datum waarop de troepen zullen vertrekken.

Brown herschikt troepen grondig

Ook de Britse premier Gordon Brown kondigde dinsdag in het parlement aan dat de 'Britse missie in Irak' tegen begin 2009 grondig wordt herzien. 'Vorig jaar hebben we onze gevechtsmissie omgebogen naar een toezichtsmissie en ik verwacht tijdens de eerste maanden van 2009 een nieuwe, fundamentele verandering van onze missie', verklaarde hij drie dagen na zijn verrassingsbezoek in Irak tijdens het weekend.

Brown wees op de verbeterde veiligheidssituatie in Basra, waar de Britse troepen zich bevinden, en bevestigde dat zijn regering 'het aantal Britse troepen in Irak zal blijven verminderen'.

De volgende maanden wil de Britse premier het troepenaantal op 4.100 houden en tegen het einde van dit jaar zal de controle over de luchthaven in Basra volledig overgedragen zijn aan de Irakezen. Hij verwacht dat de Irakezen lokale verkiezingen zullen organiseren in Basra en dat de training van de Iraakse troepen tegen begin volgend jaar afgerond zal zijn.

Groot-Brittannië is in Irak aanwezig met 46.000 soldaten sinds de invasie in maart 2003 en vandaag worden zo’n 4.100 soldaten ingezet op de luchthaven van Basra. In oktober kondigde Brown nog aan dat de troepenmacht in Irak tegen de lente van 2008 zou teruggebracht worden tot 2.500 soldaten. Die terugtrekking ging om veiligheidsredenen niet door. Zoals de Verenigde Staten wil Brown zich niet vastpinnen op een gefixeerde datum voor de terugtrekking.