De Amerikaanse regering heeft dinsdag aangeboden om het bedrag dat ze maximaal mag uitgeven aan handelsverstorende landbouwsubsidies af te bouwen tot 15 miljard dollar per jaar. De Amerikanen hanteren nu nog een plafond van ruim 48 miljard dollar. Eerder was er een Amerikaans aanbod om af te bouwen tot 17 miljard dollar.
De onderhandelaar van de Verenigde Staten bij de Wereldhandelsorganisatie (WTO), Susan Schwab, deed het voorstel dinsdag op de tweede dag van het handelsoverleg in Genève. Bij dit overleg moeten de WTO-lidstaten deze week een einde zien te maken aan de al zeven jaar aanslepende onderhandelingen over een nieuw handelsakkoord.

Volgens Schwab geldt het Amerikaanse aanbod alleen als andere landen genoeg maatregelen nemen om hun agrarische en industriële markten verder te openen.

Het bedrag dat de Amerikanen jaarlijks uitgeven aan landbouwsubsidies ligt in de praktijk veel lager dan het plafond van 48 miljard dollar. Dankzij de huidige hoge voedselprijzen hoeft de Amerikaanse regering dit jaar naar schatting slechts 7 miljard dollar aan subsidies uit te delen. Critici wijzen er dan ook op dat het huidige voorstel in werkelijkheid niets oplevert.