Een kwart van de software op Belgische bedrijfscomputers is illegaal, zegt de belangengroep BSA.
De enkele tientallen bedrijven in ons land die vorig jaar betrapt werden op het gebruik van illegale bedrijfssoftware, hebben daarvoor een gemiddelde schadevergoeding betaald van 66.000 euro. Dat zegt de Business Software Alliance (BSA), een belangengroep van grote zakelijke software- en computerbedrijven.

Twee jaar geleden lag de gemiddelde schadevergoeding nog bijna de helft lager, op 31.500 euro. Er is dus een duidelijke trend naar hogere boetes voor overtreders. Jacco Brand, de voorzitter van BSA Benelux, schrijft dat onder meer toe aan de inspanningen van zijn organisatie om de grote fraudeurs op het spoor te komen.

De BSA is bij ondernemers berucht voor haar onaangekondigde controleacties bij bedrijven waarvan vermoed wordt dat ze met piraatsoftware werken. Die acties gebeuren alleen met toestemming van een beslagrechter en worden uitgevoerd door een gerechtsdeurwaarder en een onafhankelijke gerechtsdeskundige, in het bijzijn van een advocaat van de BSA.

Preventie

De BSA hield de voorbije maanden een preventiecampagne die vooral op kmo's gericht was. In bedrijven met 20 à 150 werkposten blijkt illegale software immers het vaakst voor te komen.

We gaan onze inspanningen ngo opvoeren, zegt Brand. 'In plaats van ondernemers aan te schrijven gaan we ze nu ook opbellen. We hebben in Nederland gemerkt dat dat vaak een snellere respons oplevert, omdat er dan een echte dialoog ontstaat.'

Volgens Brand weten veel ondernemers niet eens dat ze illegale software in huis hebben. 'Op onze website kunnen ze eenvoudige tools vinden waarmee ze typisch in één dag een eenvoudige scan kunnen maken van de illegale software in hun organisatie.'

De BSA incasseerde onlangs een juridische tegenslag in een zaak tegen de uitgever Deckers Druk (nu Deckers Snoeck). Na een inval eind 2003 stemde dat bedrijf toe met de betaling van een schadevergoeding van 60.000 euro. Later zei het bedrijf toch over de nodige licenties te beschikken en begin deze maand werd het in beroep vrijgesproken.

De BSA betaalt het geld nu met intrest terug, maar Brand blijft erbij dat de boete terecht was. 'Wij menen dat de rechter niet goed geïnformeerd was en verschillende soorten softwarelicenties verward heeft. We overwegen nog om cassatieberoep aan te tekenen.'