DINANT - Drie gevangenen zijn gisteravond ontsnapt uit de gevangenis van Dinant. Ze bedreigden drie bewakers met nepwapens en sloten hen op in een cel. De daders sloegen nadien op de vlucht. Ze worden door het parket van Dinant bestempeld als ,,gevaarlijk''.
De drie ontsnapte gedetineerden zijn afkomstig uit Brussel. Twee van hen sloegen rond 17.40 uur toe tijdens de verdeling van het avondeten. Ze bedreigden drie bewakers met nepwapens en sloten hen op in een cel. Nadien voegde een derde zich bij hen en het drietal ontsnapte uit de gevangenis.

Het lijkt erop dat de ontsnapping minutieus werd voorbereid. De daders wisten blijkbaar dat op het moment van hun ontsnapping slechts drie bewakers in de gevangenis aanwezig waren.

De drie zaten preventief in de cel en worden door het parket bestempeld als mogelijk gevaarlijk.

Aan getuigen wordt gevraagd om informatie door te geven als ze de gedetineerden zouden opmerken, bij de federale politie op de telefoonnummers 082/214.290 of 082/214.211.