RUISBROEK _ Bij het chemische bedrijf Prayon in Ruisbroek (Puurs) zijn de zestig bedienden vandaag na vijf uren staking weer aan het werk gegaan. De directie ging bijna volledig op hun eisen in
Met de stakingsactie protesteerden ze tegen de gang van zaken in de CAO- onderhandelingen. Ze waren vooral ontevreden omdat de directie weigerde een anciënniteitsgeschenk toe te kennen, zoals een cheque, cadeau of waardebon. De directie kwam na nieuwe onderhandelingen dinsdagvoormiddag toch tot een akkoord met de bonden. Voor 99 % wordt aan de eisen van de bedienden tegemoetgekomen. De directie is bereid het anciënniteitsgeschenk volgens jaren dienst in de nieuwe CAO op te nemen. Na dat nieuws gingen de bedienden rond 10.30 uur weer aan het werk.