Niet alle Franstalige toppolitici zeggen ’non’ tegen een stevige staatshervorming. In een interview met Het Laatste Nieuws staat Louis Michel (MR) niet afkerig van een (gedeeltelijke) regionalisering van de arbeidsmarkt en, binnen welbepaalde perken, de vennootschapsbelasting.
'Een minimalistische staatshervorming zal niet volstaan om dit land voor langere tijd van zijn communautaire obsessie af te helpen', zegt Louis Michel (MR).

'Ook voor Wallonië kan het een goede zaak zijn om meer verantwoordelijkheid te dragen voor zijn eigen beleid. Wat kan ik er als liberaal op tegen hebben dat elke regio de fiscaliteit gebruikt om een gunstig ondernemingsklimaat te creëren? Evenmin choqueert het mij dat elke regio verantwoordelijk zou zijn voor de activering van zijn werklozen. En welk belang hebben de Franstaligen erbij om Vlaamse investeringen in meer spoorverkeer tussen bijvoorbeeld Antwerpen en Brussel te verbieden? We moeten ons met zijn allen opnieuw redelijk opstellen.'