BRUSSEL - Vanaf 2008 zullen alle zelfstandigen ingedekt zijn tegen de zogenaamde kleine gezondheidsrisico's. Die worden vanaf dan immers geïntegreerd in de verplichte verzekering voor zelfstandigen. Dat heeft de ministerraad vandaag beslist. Over de financiering van de maatregel moet wel nog onderhandeld worden, verklaarde minister van Sociale Zaken Rudy Demotte na afloop.
De regering keurde de principebeslissing al een tijdje geleden goed. ,,Nu is er eindelijk de uitvoering'', zei premier Guy Verhofstadt op een persconferentie. De ziekteverzekering dekt wel de kleine risico's van de werknemers, maar niet die van zelfstandigen.

Tot 80 procent onder hen sluit op vrijwillige basis wel een verzekering af, maar een gemutualiseerd stelsel bestaat er voor hen niet. Daar komt nu verandering in.

Vanaf juli dit jaar zijn startende ondernemers en personen met een inkomensgarantie voor ouderen (IGO) verzekerd tegen kleine risico's. Voor de hele groep zelfstandigen gebeurt dat op 1 januari 2008. Dat is het resultaat van overleg tussen de regering en de zelfstandigenorganisaties.

Volgens minister Demotte levert de regering een zware inspanning voor de maatregel. Ze hevelt volgens hem alvast 182 miljoen euro over uit het sociale zekerheidsstelsel van de loontrekkenden. Dan moet echter nog 342 miljoen euro worden gevonden door nieuwe inkomsten uit sociale bijdragen. Verder komt 37,24 miljoen van de RSVZ (de sociale zekerheidsdienst voor de zelfstandigen).

De gesprekspartners kwamen overeen dat de premies niet hoger mogen liggen dan wat zelfstandigen nu al betalen in een vrijwillig systeem. Daar komt wel verandering in wanneer de zelfstandigen ook zullen kunnen genieten van de maximumfactuur. Startende ondernemers hoeven anderhalf jaar lang niks te betalen. Voor gepensioneerde zelfstandigen komt er een specifiek systeem met degressieve bijdragen.