Regering heeft eisenpakket klaar voor Suez en GDF
BRUSSEL - De federale regering heeft een lijst van 20 maatregelen die ze op tafel wil leggen bij de gesprekken met de nieuwe groep die zou ontstaan uit de geplande fusie tussen Suez en Gaz de France. Dat maakte minister van Energie Marc Verwilghen woensdag bekend in de Senaat. Hij verdedigde de positie van de regering om via een overeenkomst tewerk te gaan.
,,Het gaat om 20 punten waarover de regering discussie wil voeren en het standpunt van de nieuwe fusiegroep wil kennen'', zei Verwilghen aan Belga na afloop van de bijeenkomst van de commissie Financiën en Economische Aangelegenheden. Er zitten zowel eisen als voorstellen bij, maar het zijn allen ,,sleutelbeslissingen''.

De minister las tijdens de vergadering een aantal van de punten voor. Het gaat daarbij om de ontvlechting en hervorming van aardgasnetbeheerder Fluxys, de terugdringing van het belang van de nieuwe fusiegroep in hoogspanningsnetbeheerder Elia en de aanduiding van drie netbeheerders. Verwilghen had het voorts over de gedwongen verkoop van stroomproducent SPE en de eventuele verkoop van het gashandelbedrijf Distrigas. Ook het verhogen van de liquiditeiten voor Belpex, de nieuwe stroombeurs die binnen enkele maanden operationeel moet zijn, haalde de minister aan, evenals de uitbreiding van de verkoop van niet benutte sites.

,,Het is menens van de kant van de regering om op dit vlak onderhandelingen te voeren'', stelde Verwilghen. Hij gaf ook mee dat de situatie nu anders is dan tijdens de gesprekken over de overname van Electrabel door Suez. ,,Een overeenkomst lijkt de aangewezen weg voor zover er een vergelijk mogelijk is'', aldus de VLD'er, die stelde dat het wellicht ,,geen aangename gesprekken'' zullen worden.

Verwilghen wil komen tot een nieuwe 'pax' -zoals de eerdere pax electrica naar aanleiding van de overname van Electrabel door Suez. Senator Bart Martens (sp.a) vroeg zich af of dat wel de goede weg is. ,,Die is weinig transparant, betekent een groot democratisch deficit, is weinig afdwingbaar en controleerbaar''. Hij wees er ook op dat een deel van de punten bij wet kunnen worden afgedwongen.

In zijn repliek gaf Verwilghen toe dat een deel effectief wettelijk zal moeten worden verankerd, maar dat een deel toch best via afspraken wordt geregeld. ,,Wat in der minne wordt geregeld, heeft het voordeel van een snelle afhandeling achteraf. Een wettelijke regeling kan een langdurig proces worden'', luidde het.

Verwilghen gaf voorts nog het standpunt van de regering over twee wetsvoorstellen die momenteel in de Senaatscommissie voorliggen over de liberalisering van de elektriciteitsmarkt. Het gaat om enerzijds een voorstel van Jean-Marie Dedecker (VLD) en anderzijds van Martens en Luc Willems (VLD). Hij stelde dat de voorstellen positieve elementen inhouden, maar formuleerde toch een reeks bedenkingen.