,,Maatregelen tegen fijn stof in mei klaar’’
BRUSSEL - Vlaams minister voor Leefmilieu Kris Peeters hoopt in mei een aantal maatregelen klaar te hebben om de problematiek van het fijn stof aan te pakken. Het gaat onder meer om het stimuleren van roetfilters en milieuvriendelijkere motoren bij vrachtwagens. Dat zei de minister vandaag in het Vlaams parlement.
Peeters wil ook onderzoeken of voor een bepaalde periode een snelheidsverlaging op de wegen nuttig kan zijn. Hij wijst er evenwel op dat deze geen files mogen creëren, omdat ze zorgen voor slechte resultaten inzake fijn stof.

Peeters antwoordde op vragen van Rudi Daems (Groen!) en Stern Demeulenaere (VLD). Naast maatregelen voor de transportsector zal in mei ook de software klaar zijn waarmee gemeenten zelf de luchtkwaliteit kunnen meten om hiermee rekening te houden bij de eventuele aanleg van snelheidsdrempels. Ook hoopt hij tegen dan te kunnen komen tot een effectieve controle van de verwarmingsketels.

Daems vindt dat de minister een ,,tandje bij moet steken’’, vooral door het verkeersvolume te beperken en de snelheid te verlagen. Peeters zei dat hij ,,niet automatisch tegen elke snelheidsverlagende maatregel is’’, maar momenteel onderzoekt hoe hij het ,,verstandig’’ kan aanpakken.