Aantal verkeersdoden daalt
Foto: fkd
BRUSSEL - In 2004 vielen er 1.163 verkeersdoden op onze wegen. Dat is een daling met 4,3 procent tegenover 2003 (1.216) en met 11,6 pct tegenover 2002 (1.315). Dat blijkt uit cijfers van de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie.

De meeste doden vielen bij inzittenden van personenwagens (714), motorfietsen (137), voetgangers (115), fietsers (89), bromfietsen (38) lichte vrachtauto’s (37) en vrachtwagens en trekkers (21).

In totaal gebeurden er in 2004 48.670 verkeersongevallen met doden en gewonden op de openbare weg. Dat is een daling met 3,7 procent ten opzichte van het jaar ervoor terwijl er in 2002 en in 2003 nog een toename was geweest.

Meer gekwetsten in Brussel

Per gewest beschouwd was er een stijging van het aantal ongevallen met lichamelijk letsel van 9,7 procent in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, een daling van 4,0 procent in Vlaanderen en een daling van 5,0 procent in Wallonië.

De officiële ongevallencijfers hebben lang op zich laten wachten, maar volgens de Algemene Directie Statistiek van de FOD Economie werd nu gebruik gemaakt van een nieuwe techniek die de publicatietermijnen van de ongevallencijfers in de toekomst moet verkorten.