BRUSSEL - Het Hof van Cassatie heeft in een recent arrest de voorrangsregel van rechts verder beperkt. Wie van rechts komt, maar op het trottoir rijdt of links van de weg rijdt, heeft geen voorrang meer, meldt magistrate Martine De Busscher woensdag in De Juristenkrant.

Een wijziging van de wegcode van eind 2002 stelde al een einde aan de absurditeit dat iemand die in een verboden richting uit een eenrichtingsstraat kwam aangereden, toch voorrang van rechts moest verleend worden. Toen werd de voorrangsregel uitgebreid met het zinnetje ,,op een regelmatige manier van rechts komen''.

Die vrij vage toevoeging lokte echter nieuwe discussie uit. Naar aanleiding van een betwisting in een verkeersongeval heeft het hoogste rechtscollege in een arrest op 7 maart 2006 gesteld dat ,,op een regelmatige manier'' moet begrepen worden als ,,geen enkele inbreuk op de bestaande regelgeving maken''. Dus niet alleen wie uit een eenrichtingsstraat komt, maar ook andere duidelijke inbreuken als te snel komen aangereden, links van de rijbaan of op het trottoir rijden.

Nog discussie mogelijk

Karel Van Coillie van automobilistenorganisatie Touring vindt het nieuwe standpunt van Cassatie een positieve zaak, omdat het enige duidelijkheid brengt. ,,Vraag is echter op welke gevallen deze verduidelijking nu allemaal van toepassing zal zijn. Ook deze interpretatie van Cassatie kan namelijk aanleiding geven tot betwisting van nieuwe randgevallen'', zegt Van Coillie.

Zo vragen Van Coillie en andere experts vragen zich af wat volgens Cassatie allemaal onder ,,geen enkele inbreuk'' valt. Betekent dat bijvoorbeeld ook dat je geen voorrang hoeft te verlenen aan wie zonder veiligheidsgordel of zonder verzekering rijdt?

Van Coillie past de redenering van Cassatie ook toe op andere aspecten van de wegcode. ,,Waarom zou je geen voorrang moeten verlenen aan een auto die ’s nachts zonder lichten van rechts komt aangereden en wel wanneer diezelfde auto op een hoofdweg komt aangereden?''