BASF Antwerpen heeft goed jaar achter de rug
ANTWERPEN - De omzet voor BASF Antwerpen is afgelopen jaar gestegen tot iets meer dan 4,7 miljard euro. Die cijfers maakte BASF woensdag bekend op een persconferentie. De nettowinst kwam uit op 348 miljoen euro. BASF Antwerpen zegt een sterk jaar achter de rug te hebben.
De omzet steeg tegenover 2004 met 11 procent tot iets meer dan 4,7 miljard euro en dat door een stijging van de verkoopprijzen met 15 procent en een daling van 4 procent van de afgezette volumes. Opnieuw slaagde BASF erin om de sterk gestegen grondstoffenprijzen door te rekenen in haar verkoopprijzen.

Het waren vooral de kunststofactiviteiten die bijdroegen tot de omzetgroei. Het bedrijfsresultaat steeg met 25 procent tot 693 miljoen euro, het beste dat ooit werd gerealiseerd in de geschiedenis van BASF Antwerpen, luidt het. Bij een quasi constant gebleven financieel resultaat, steeg ook het resultaat voor belastingen tot 537 miljoen euro. Na aftrek van 189 miljoen euro aan vennootschapsbelasting blijft een nettowinst van 348 miljoen euro. In totaal werd in 2005 voor 148 miljoen euro geïnvesteerd in materiële vaste activa.

Katalysator

De belangrijkste investeringsprojecten waren de verdere capaciteitsuitbreiding in de polyurethaanketen en de nieuwe Lupragen-installatie, een katalysator die gebruikt wordt voor de productie van polyurethaanschuimen. Het energie-Verbund op de Antwerpse vestiging werd versterkt door het operationeel worden van de gasgestookte elektriciteitscentrale van Zandvliet Power, een joint venture tussen Electrabel en RWE. Ook de eigen energie-infrastructuur werd uitgebouwd.

De netto toegevoegde waarde steeg met 17 procent tot 1,039 miljard euro, waarvan 29 procent bestemd was voor de bruto loonkosten. Netto werd 150 miljoen euro, of 14 procent aan het personeel uitgekeerd. Onder de vorm van belastingen op wedden en lonen (65 miljoen euro), sociale bijdragen (90 miljoen euro) en diverse bedrijfsbelastingen (220 miljoen euro) werd in totaal voor 375 miljoen euro van de netto toegevoegde waarde aan de gemeenschap uitgekeerd (36 procent)

In 2005 hadden de activiteiten van BASF Antwerpen een rechtstreeks gemiddeld werkgelegenheideffect van 4.874 jobs, waarvan 3.652 eigen medewerkers en 1.222 medewerkers van partnerfirma’s.