De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Condoleezza Rice heeft de Europese landen gewaarschuwd dat ze niet te lang rond de hete brei van Kosovo mogen blijven draaien.
'Het is niet zonder gevaar', aldus Rice, 'dat we het onvermijdelijke, namelijk het definitieve statuut van Kosovo, blijven uitstellen'. Rice was in Berlijn, waar ze overleg pleegde met de Hoge EU-Vertegenwoordiger Javier Solana en de buitenlandministers van Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië.

De belangrijkste reden van de vergadering was Iran. Daarnaast stonden Afghanistan en het geheel van de transatlantische relaties op de agenda. Na afloop van de bijeenkomst werd geen mededeling verspreid. Bij haar aankomst was Rice wel bereid enkele bedenkingen over Kosovo te formuleren.

Daaruit bleek enig ongenoegen over de voorzichtige Europese aanpak. Rice zei wel dat de VS en de Europese Unie momenteel geen meningsverschil over Kosovo hebben. Wel wees ze op het gevaar dat de beslissing over het statuut wordt verdaagd. Rice achtte het dan ook waarschijnlijk dat op de vergadering in Berlijn over de Kosovo-kalender zou gepraat worden.

Dinsdag bleek nog eens dat de EU-neuzen nog altijd niet in dezelfde richting wijzen. De Griekse minister van Defensie Evangelos Meimarakis herhaalde nog eens dat zijn land tegen elke unilaterale oplossing is. Hij drong erop aan de onderhandelingen verder te zetten. 'We hebben er alle belang bij, aldus Meimarakis, dat er een evenwichtige oplossing komt en dat het definitieve statuut van Kosovo niet wordt opgelegd.'

Iedereen verwacht nu dat de onafhankelijkheid van Kosovo onmiddellijk na de tweede ronde van de Servische presidentsverkiezingen zal worden uitgeroepen. Die zijn op zondag 3 februari gepland. Maandag 28 januari komen de ministers van Buitenlandse Zaken van de Unie in Brussel bijeen.